Praktiska detaljer vid inflyttning

I samband med att vi gör upp hyreskontrakt, meddelar vi till elverket att du kommer att flytta in. En faktura för bruksel kommer sen varannan månad i din postlåda.

Flyttningsanmälan kan du göra här (postens webbtjänst), per telefon 
0295 535 536 eller på närmaste postkontor. Anmälan uppdateras både i Postens register och i befolkningsdatasystemet som magistraten upprätthåller. Gör din flyttningsanmälan senast en vecka innan inflyttning (enligt lagen skall magistraten ha anmälan senast inom en vecka från flyttningen).


Hyran betalas alltid i förskott, betalningsdag är den 5:e dagen i månaden. Fakturor för hyresbetalningarna kommer per post inom ett par dagar efter att du flyttat in. Vi tillämpar ett system med en månads garantihyra som alltid finns innestående hos oss (alternativ till inbetald hyresgaranti kan enligt överenskommelse vara proprieborgen).  Då ni flyttar ut, återbetalas garantin enligt vissa villkor (se "vid utflyttning") Bankgiro för garantin fås då hyresavtalet undertecknas, och garantin ska vara betald innan nycklar till lägenheten överlåts.