Att komma ihåg vid utflyttning

Vid uppsägning av lägenheten gäller en månads uppsägningstid räknat från den sista dagen den månad som vi får meddelande om uppsägningen.

Kontakta oss så kommer vi överens om vilken dag utflyttning sker. Då lägenheten är tömd och städad kommer vi att göra en granskning vid en tidpunkt som vi gemensamt kommer överens om.

Vi granskar att lägenheten är tömd och att städning utförts enligt våra direktiv. Samtidigt granskas även om åverkan har gjorts på lägenheten. Ifall lägenheten inte godkänns bör åtgärder vidtas enligt vad vi kommer överens om. Ni bör vara närvarande vid besiktningstillfället.
Vi kommer att debitera en ersättning för skador och åverkan utöver normalt slitage. Garantihyran används i första hand till att ersätta dylika skador. Ifall vi blir tvungna att transportera bort överblivna möbler osv dras även kostnaden för detta bort från garantihyran.

Ifall lägenheten inte blir tillgänglig enligt det datum som överenskommits som utflyttningsdatum,  krävs en ersättning för att nästa hyresgäst inte kan flytta in.

Betala hyran fram till bortflyttning! Ifall att ni betalt för mycket hyra returneras denna.
  
   

Direktiv för städningen:

- Alla ytor och fönster ja putsas. Om det är minusgrader ute tvättar man endast på insidan av fönstren samt mellan fönstren.
- Alla golv ska dammsugas och skuras.
- Se till att det inte finns kvar egendom eller skräp i lägenheten (wc- och diskborstar, trasor etc.)
- Finns balkong eller terrass skall de alltid städas och tömmas
- Se till att alla fasta belysningsarmaturer är i funktionsdugligt skick.
- All utrustning som funnits i lägenheten bör lämnas kvar (CATV-ledningar, duschdraperier, brandvarnare, bruksanvisningar...)
- Ifall att ni har haft diskmaskin monterad bör borttaget skåp monteras tillbaka samt vatten- och avloppsanslutningar proppas. 
    


Speciellt viktigt är att:

- Kökskåparnas ytor, bänkar och lådor är rena
- Spisens alla ytor, ugnen invändigt, bakplåtarna, bakom spisen samt fettfiltret städas
- Frysen eller kylskåpet är avfrostade och rengjorda samt lämnade med öppen dörr. OBS: säkerställ att smältvattnet inte rinner ut på golvet!
- Alla avfallskärl är tömda
- Wc-stolen, tvättstället, kranarna och golvbrunnarna är omsorgsfullt rengjorda
- Väggar och golv i badrummet är rengjorda

         

Returnera alla nycklar enligt de intruktioner ni får samt gör adressförändring!

Kom ihåg att möbler och dylikt inte får lämnas vid husets avfallskärl utan måste föras direkt till Ekorosk.