Averanda LivingAveranda Living

Jag har länge velat dela med mig berättelser om de många fina människor, hem och platser jag dagligen har förmånen att få möta i mitt jobb som mäklare. Här hos Averanda Living samsas hemma hos- reportage med inredning, inspiration och intervjuer med intressanta och företagsamma människor. Här hittas även en del nyttig fastighetsjuridik samt smarta tips för hem & boende.

‌Trevlig läsning!
‌- Annika

Q & A: Aktieantal

Svar: I bostadsaktiebolag är det rätt vanligt att aktieantalet för lägenheter på de övre våningarna i ett våningshus är större (enligt s.k koefficienter). Det här tankesättet har troligtvis sitt ursprung i att man ansett att de som bor högre upp "nöter" mera på våningshuset än de som bor lägre ner. Detta betyder i förlängningen t.ex att om husbolaget besluter installera en hiss, hamnar de som bor högst upp att betala mera för anskaffningen, då de högst troligt kommer att använda hissen mera än de som bor på första våningen. 

Överlåtelseskatte%

Lagen om överlåtelseskatt ändrades den 1 januari 2024. 
‌För fastigheter sänks överlåtelseskatten från 4 procent till 3 procent, och för aktielägenheter från 2 procent till 1,5 procent. Skattesatsen bestäms baserat på datumet för köpebrevets underskrift, och lagen tillämpas retroaktivt på affärer som gjorts fr.o.m 12.10.2023.  Överlåtelseskattefriheten för första bostadsköpare upphörde den 1 januari 2024. Skattefriheten fås om köpebrevet har undertecknats före detta.

Proprieborgen

Proprieborgen kan vara ett bra alternativ till säkerhet för en studerande som vill hyra bostad. Proprieborgen betyder att borgensmannen ansvarar för hyresgästens fullföljande av alla skyldigheter som hör till hyresavtalet under hela hyresperioden.

Byskolans förvandling

Gillar du också före- och efter bilder? Speciellt olika renoverings- och inredningsprojekt är intressanta att följa, det är så fascinerande hur vackra och harmoniska utrymmen som kan skapas av nåt som förut varit tråkiga och intetsägande rum. Låt dig inspireras av förvandlingen av den gamla byskolan i Kronoby som Averanda LKV sålde för något år sedan!

Salong Brinkas öppnade sina dörrar 

När Milla Kangas kom med sin man på en av Averandas husvisningar i Terjärv för drygt ett år sedan, slog det henne genast att...

Arendal - en liten stad med ett storstadshjärta

Vita hus, klart vatten, vita stränder och en stad som aldrig sover, i alla fall på sommaren. Som de flesta andra...

LED-belysning vs lysrör 
‌(i affärsfastigheter)

- Med LED-belysning kan man spara 60- upptill 90% av energikostnaderna i en affärsfastighet. I affärsfastigheter där belysningen är på...