LED-belysning vs Lysrör i affärsfastigheter

Med LED-belysning kan man spara 60- upptill 90% av energikostnaderna i en affärsfastighet.

Lönande investering

- I affärsfastigheter där belysningen är på 8-10 h/dag, lönar det sig absolut att byta till LED belysning . Vi har utfört belysningsrenoveringar med LED rör som betalat sig tillbaka på under 2 år, berättar Mikael Lindeberg. Vilken annan energi-investering kan konkurrera med det? Lindebergs företag Fontec Kb erbjuder konsulttjänster för sm-företag.

‌Ytterligare fördelar med en belysningsrenovering:
‌-Förbättring av ljuskvaliteten
‌-Mångfaldig förlängning av lampornas brukstid 
‌-Förbättring av brandsäkerheten (belysningens temperatur i användning är markant lägre) -LED lampor innehåller ej tungmetaller (som tex kvicksilver som finns i vanligalysrör) - Förbättring av bekvämligheten (LED lampor tänds genast till 100% av ljuseffekten)

‌- Vi har installerat LED- belysning med rörelsedetektor i affärsutrymmen. Belysningen dimmar ljuseffekten och energiförbrukningen minskar till ca 35 % då inga rörelser sker på området. Ljuset skärps sömnlöst när rörelse sedan sker. På så sätt kan man spara upp till 90% av energiförbrukningen jämfört med den gamla lysrörsbelysningen, säger Lindeberg. Vi har jämfört olika tillverkare och produkter under flera år, och t.ex de Auralum 150 cm LED rör som vi vanligen använder har framgångsrikt ersatt vanliga lysrör.

I kalla utrymmen tänds LED lampor genast till 100% av ljuseffekten, jämfört med t.ex urladdningslampor som kräver en lång tid för att uppnå full effekt. Om de överhuvudtaget uppnår full effekt, vill säga.

För LED lampor utlovas generellt en brukstid (>70% av effekten kvar) på 50.000 h, vilket för en affärsfastighet i praktiken betyder ca 18-20 år. T.o.m 100.000 timmars brukstid finns numera.

Lysrörsarmatur med nytt Airam 58 W lysrör -> armaturens energiförbrukning 69W
‌Auralum Led lysrör i samma armatur 
‌->armaturens energiförbrukning 23 W
‌Inbesparing Säästöä n 67% !
‌Obs att uppmätt ljuseffekt var samma med båda lysrören, dvs 2 m avstånd

Text:

Mikael Lindeberg

Mikael Lindeberg är till utbildningen el- och automationsingenjör, och han har ett brett kunnande inom teknisk konsultering och projektering. 

‌Hans intresse för ekonomi, investeringar och förädling av industri & affärsfastigheter gör att han är väl insatt i frågor som rör affärsutveckling, investerings- och lönsamhetskalkyler.