Uppsägning av ett hyresavtal

Vid uppsägning av ett hyresavtal som är i kraft tillsvidare är hyresgästens uppsägningstid en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas alltså från den sista dagen den månad som uppsägningen görs. Om man avtalat om en första möjliga begynnelsedag för uppsägningstiden ska den iakttas. Kontrollera innan du säger upp hyresavtalet när den första möjliga begynnelsedagen för uppsägningstiden är. En uppsägning ska göras skriftligt och bevisligen åt hyresvärden, men det lönar sig att sända ett exemplar av uppsägningen också till Averanda till kännedom.  Kom ihåg att ett hyresavtal på viss tid inte kan sägas upp, utan det binder båda parterna under den tid hyresförhållandet varar.